Skip to main content

Programy nauczania

Przedstawiamy Państwu propozycje programów nauczania do kursów języka niemieckiego dostępnych w ofercie Wydawnictwa LektorKlett.

Programy przygotowane zostały zarówno do starej, jak i nowej podstawy programowej.

W przypadku starej podstawy programowej otrzymały one dopuszczenie MEN. Dopuszczenie to nie jest konieczne w odniesieniu do nowej podstawy programowej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, programy do nowej podstawy dopuszcza dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Zobacz programy do nowej podstawy programowej
Zobacz programy do starej podstawy programowej